INICI    FORMACIÓ    CONTINGUTS    DESCÀRREGUES    CASOS    ENLLAÇOS    CONTACTE


Som una consultoria en fosa a pressió
d'Alumini, Magnesi i Zinc


ENLLAÇOS

CLICK2CAST Software de simulació de fosa
INYTIALGO agent per Espanya i Portugal

CLICK2CAST
Shell sim

XV Simposio de la Industria Fundidora. 21 a 23 d'Octubre 2015
SimMX

Agent Espanya

   KMF Maschinenbau Gmbh                                                  CASTvacTM- Wandatechnology
Refredadors d'escories Al i TRF                                                       Vàlvules de buit 3D

COOLmax                CASTvac

www.kmf.at                                    www.wandatechnology.com